Aino

Aino är ett familjeägt företag som grundades 1991 av Liisa Kotilainen och Vesa Poutiainen. De två finländarna hade arbetat i modebranschen under större delen av sitt liv, och efter att de träffades på jobbet kombinerade de sin expertis för att börja producera sin egen modelinje. Det visade sig att Liisas livfulla färger och detaljerade hantverk var en perfekt match för Vesas vilja och affärsmannaskap. Resultatet har blivit hur många bländande AINO-kollektioner som helst som har kläder med personlighet för nöjda kunder över hela världen. AINOs värderingar har inte förändrats under åren, så det är inte konstigt att många av AINOs återförsäljare också är familjeägda företag. Vi insisterar på att våra kläder tillverkas av europeiska företag av hög kvalitet. Vi är stolta över att främja hållbar utveckling och göra ekologiska kläder som är byggda för att hålla – i linje med den urgamla nordiska designtraditionen. AINO design kan vara nordisk, men de är också finska. Detta innebär att varje design har ett underliggande tema av praktiska vardagliga genomgångar. Här i Finland är det ofta mörkt och trist månader i sträck under vår färglösa vinter. Det är därför AINOs signaturlook har ljusa och glada färger och spännande detaljer. För att sammanfatta det: AINO är ett europeiskt klädtillverkarmärke som strävar efter att tillföra nöje och glädje i människors liv!

Aino seeks to bring fun and happiness into people’s lives!

Aino is a family-owned company founded in 1991 by Liisa Kotilainen and Vesa Poutiainen. The two Finns had worked in the fashion industry for most of their lives, and after they met on the job, they combined their expertise to begin producing their own fashion line. Turns out Liisa’s vibrant colours and detailed craftsmanship were a perfect match for Vesa’s verve and business acumen. The result has been any number of dazzling AINO collections that feature clothes with personality for satisfied customers the world over. 

 AINO’s values haven’t changed over the years, and so it’s no wonder that many of AINO’s retailers are also family-owned companies. We insist that our clothes are made by high-quality European firms. We are proud to promote sustainable development and make ecological clothes that are built to last – in line with the age-old Nordic design tradition.

 AINO designs may be Nordic, but they are also Finnish. This means that each design has an underlying theme of everyday practicality running through it. 

Here in Finland, it is often dark and drab for months on end during our colourless winter. This is why AINO’s signature look features bright and cheery colours and intriguing details.

 To sum it up: AINO is a European clothing maker brand that seeks to bring fun and happiness into people’s lives!